Locatie Manager

Locatie Manager

Missie

Wij biedt specialistische revalidatiegeneeskunde zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (dreigende) beperking met als doel optimaal te participeren in de samenleving.

Samen grensverleggend

Met onze patiënten en onze partners zetten wij een volgende stap op weg naar eigen krachten. We hebben bevlogen medewerkers die de vrijheid hebben en verantwoordelijkheid nemen om zichzelf en elkaar te ontwikkelen.

Kern van de functie

Het leidinggeven aan alle medewerkers van services op de locaties en het realiseren van de dagelijkse kwaliteit van facilitaire services op de diverse locaties met als doel het primaire proces optimaal te faciliteren.

Taakomschrijving

Kerntaak:        Leidinggeven

 • Geeft leiding aan de facilitaire teams op de verschillende locaties, conform de principes van coachend en situationeel leiderschap;
 • Stuurt op de individuele resultaten van medewerkers en coacht medewerkers in de ontwikkeling van hun talent;
 • Creëert een werkklimaat waarin medewerkers zelfstandig resultaten kunnen realiseren en hun talent optimaal kunnen benutten;
 • Bewaakt de toepassing van wet en regelgeving, protocollen en procedures en spreekt medewerkers aan op de naleving hiervan.  

Kerntaak:        Leveranciersmanagement

 • Verkent de voor organisatie relevante markt van leveranciers van diensten en goederen;
 • Beheert facilitaire contracten en draagt zorg voor de nalevering van de werkafspraken op de verschillende locaties omtrent de planning en concrete uitvoering van de dienstverlening;
 • Stuurt op een efficiënte en effectieven inzet van mensen en middelen en houdt de uitputting van budgetten in beeld;
 • Controleert leveranciers op juiste uitvoering van de werkzaamheden. Spreekt leveranciers aan op hun prestaties en doet voorstellen om de dienstverlening te optimaliseren (zoals personele aanpassingen, wijziging leverancierscontract).

Kerntaak:        Dienstverlening

 • Signaleert resultaten, ontwikkelingen en knelpunten in de levering van services en in de naleving van geldende wet en regelgeving, protocollen en procedures en lost operationele problematiek in de dienstverlening op;
 • Stuurt op de planning, de voortgang en de kwaliteiten van de facilitaire dienstverlening en verbetering in de groep/team;
 • Verzamelt kwalitatieve en kwantitatieve gegevens en analyseert en interpreteert deze;
 • Adviseert de Manager Service over beterteringen in de dienstverlening en in de bedrijfsvoering van de afdeling en schrijft verbetervoorstellen;
 • Neemt deel aan facilitaire projecten op het gebied van bijvoorbeeld huisvesting, optimalisatie en implementatie.

Kerncompetenties

Klantgerichtheid: door handelen en gedrag de klant centraal stellen. Het richten van advies en beslissen op het realiseren ven concrete doelen. Rekening houdend met de koten en baten voor de eigen organisatie.

Initiatief: uit eigen beweging mogelijkheden signaleren, creëren en ernaar handelen. Houdt gestelde doelen helder voor ogen en is creatief in het inzetten van beschikbare middelen om de doelen te behalen.

Samenwerken: Samenwerken met andere effectief willen en kunnen bijdragen aan een gezamenlijk belang.

Functiegerichte competenties

Plannen en organiseren: Bepaal doelen en prioriteiten en geeft daarbij aan welke acties, middelen, mensen en tijd nodig zijn om de doelen te kunnen bereiken.

Coachen: begeleid medewerkers, geeft tips, aanwijzingen en adviezen om hun effectiviteit te vergroten en stimuleert hen om zelf met oplossingen te komen.

Delegeren: Kan inschatten welke taken aan welke personen kunnen worden en geeft duidelijk aan wat de verwachtingen en doelstellingen zijn bij deze taken.

Functie eisen

Kennis en ervaring

Een Hbo-opleiding bij voorkeur facilitymanagement of hogere hotelschool, ruime kennis van facilitaire dienstverlening verkregen door opleiding en ervaring. Kennis van hun gebruik zijnde systemen, aangevuld met kennis van leidinggeven, leveranciersafspraken, productnormen en wet- en regelgeving is vereist. Daarnaast is ervaring in leidinggeven en kennis van de organisatie gewenst.

Zelfstandigheid

Zelfstandigheid is vereist bij het naar eigen inzicht uitvoeren van de functie binnen de organisatiedoelstellingen, het facilitair beleid en de facilitaire kaders. Initiatief is vereist voor het doen van voorstellen voor het vertalen van ontwikkelingen naar voorstellen voor beleid, doelstellingen, processen en systemen voor facilitaire services. Terugval is mogelijk op de manager facilitair.

Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden zoals tact, empathie, luisterend vermogen, onderhandelingsvaardigheden, overtuigingskracht en het overbruggen van uiteenlopende belangen (leveranciers, bezoekers) zijn vereist. Eisen worden gesteld aan motiveren, coachen, stimuleren en corrigeren bij het leidinggeven aan de medewerkers van verschillende teams op de verschillende locaties.

BrancheZorg organisatie
LocatieApeldoorn
Reageer voor
StartdatumOp korte termijn
Einddatum
Uren20-24
StatusSuccesvol ingevuld
Pdf aanvraag
terug