Medewerker leadsbureau

Medewerker leadsbureau

De organisatie heeft te maken met een aanhoudende (en deels veranderende) behoefte aan opvangcapaciteit. Dit vertaalt zich in een concrete opdracht voor het realiseren van nieuwe locaties. De bestuurlijk vastgoedregisseurs zijn hierover in gesprek met onder andere gemeenten en vastgoedeigenaren. Potentiële nieuwe locaties worden door ons leadsbureau eerst op papier geschouwd en vervolgens in een fysieke schouw in het veld getoetst op kansrijkheid. Indien de fysieke schouw positief is en het eerste gesprek bij de gemeente gevoerd, volgt een zorgvuldig proces om te te bezien of er bestuurlijk draagvlak is bij de gemeente en of er binnen onze kaders overeenstemming bereikt kan worden met de eigenaar. De kansrijkheid van slagen van de lead en het mogelijke moment van van realisatie zijn om verschillende redenen aan verandering onderhevig.

Goede en up to date sturingsinfomatie mbt de invulling van de capaciteitsopdracht en daarmee de beschikbare opvangcapaciteit is voor onze bedrijfsvoering van essentieel belang. Het leadsbureau vormt een belangrijke schakel in het genereren van deze informatie. Voor ons leadsbureau zijn wij op zoek naar een inhoudelijk en bouwkundig onderlegde projectassistent (cq junior adviseur), om ondersteuning te bieden op een tweetal vlakken:

1) Voor potentiële nieuwe locaties invulling geven aan de werkzaamheden met betrekking tot het leadsproces.

2) In samenwerking met de portefeuillemanager zorgen voor een up to date inzicht in de ontwikkeling van de portefeuille.

Ad 1) de werkzaamheden met betrekking tot het leadsproces voorzien onder andere in:

 • Aanname en afschrijven van leads.

 • Archiveren van de leads en genereren van overzichten tbv management en bestuurlijk Vastgoedregisseurs.

 • Verzamelen, beoordelen en verwerken van relevante informatie zoals plattegronden, bestemmingsplan en gebruiksvergunning.

 • Uitvoeren van schouw op papier op haalbaarheid in relatie tot oa het PvE(en verder RO, impact wet- en regelgeving op haalbaarheid casus) en de voorliggende opdracht, zodat de scope in de capaciteitsverwerving behouden blijft.

 • Bij kans rijkheid schouw zorgdragen dat de collegiale vervolgacties worden opgepakt en ingepland.

 • Verzamelen van achtergrondinformatie betreffende vastgoedeigenaren, waaronder kadastercheck.

 • Uitvoeren van de eerste BIBOB screening op basis van openbare bronnen.

 • Contactonderhoud met desbetreffende aanbieders van ontwikkellocaties in relatie tot het verkrijgen van informatie.

 • Overleg en afstemming met de betrokken vastgoed- en projectregisseurs.

 • Je bent onderdeel van het wekelijks capaciteitsoverleg binnen de afdeling Vastgoed en Facilitair.

Ad 2) ondersteuning portefeuille manager:

 • Door heel nauw en proactief contact te houden met de bestuurlijk Vastgoedregisseurs, weet je de laatste stand van zaken met betrekking tot de voortgang van de kansrijke leads.

 • Wekelijks verwerk je die accuraat in het portefeuilleoverzicht (excel). 

 • Tevens stel je in afstemming met onze portefeuillemanager de voortgangsrapportages mbt de leads op, die door het management gebruikt worden bij de monitoring van de opdracht.

 • Je checkt op mogelijke verschillen in capaciteit zoals die in de operationele systemen gebruikt wordt (LIS/CONOR/IBIS), onderzoekt waardoor deze ontstaan en zet acties in gang om aansluiting tussen de systemen te borgen.

Kennis en werkervaring:

 • HBO werk- en denkniveau

 • Uitstekende vaardigheden met excel

 • Uitstekende administratieve vaardigheden

 • Werkervaring met vastgoed en ontwikkeling

 • Zelfstandig, accuraat en doortastend

 • Goede communicatieve vaardigheden en gericht op samenwerking

Plaats waar werkzaamheden worden verricht:

 • Den Haag & hybride vanuit huis

Duur van de werkzaamheden:

De verwachting is dat de gevraagde inzet gedurende de gehele periode benodigd zal zijn. Indien de druk op capaciteit afneemt, zal er een opzegtermijn van 1 maand in acht worden gehouden.

BrancheVluchtelingen opvang
LocatieDen Haag & hybride vanuit huis
Reageer voor22 Oktober
Startdatum13 november 2023
Einddatum10 Mei 2024
Uren36
StatusSuccesvol ingevuld
Pdf aanvraag
terug